BSPC
 
BSPC | LEDEN | RICHTLIJNEN | IN DE PERS | NIEUWS | AGENDA | CONTACT
 
 
 
 
 
Wordt nu lid van BSPC
 
BSPC vzw
Casinoplein 19
9000 Gent
Tel. +32 474 74 71 21
info@bspc.be

NL  FR  EN
 
Welkom bij BSPC
BSPC
 
Naast goede gezondheidszorg is veiligheid zeker en vast even belangrijk voor de patiënt. Privéklinieken zijn doorgaans niet gehouden aan regelgeving en worden dus op geen enkele manier onderworpen aan controles inzake hygiëne en patiëntveiligheid.

Burgers verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om hun veiligheid te waarborgen maar kunnen nergens echt nagaan of de kliniek waarvoor men kiest effectief ook inspanningen levert op het gebied van veiligheid.
 
Wie zijn we
 
De vzw Belgian Society for Private Clinics werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun recht op veiligheid. Naar privéklinieken toe willen wij een ondersteunende en informerende spilfiguur zijn. We beogen een cultuur waarin patiëntveiligheid bekomen wordt door te leren, te verbeteren en dit ook vol te houden.
 
Doel
 
Via de media komt de term “privékliniek” regelmatig op een negatieve wijze onder de aandacht. In de ons omringende landen is het begrip privékliniek nochtans goed ingeburgerd en bestaat hieromtrent reeds veel regelgeving. In België ontbreekt een wettelijke omschrijving van het begrip en mede gelet op deze lacune dient vastgesteld te worden dat “privéklinieken” als paddenstoelen uit de grond schieten waarbij allerlei behandelingen worden doorgevoerd zonder de meest essentiële voorzorgsmaatregelen te nemen en waarbij de patiënt belangrijke risico’s loopt.

De vzw Belgian Society for Private Clinics heeft o.m. tot doel, bij afwezigheid van duidelijke reglementering, garanties te bieden opdat degene die zich t.o.v. het publiek aanbiedt als “privékliniek” ook de vereiste kwaliteiten bezit. De vzw Belgian Society for Private Clinics ijvert ervoor dat enkel spelers die investeren in veiligheid, kwaliteit en infrastructuur zich kunnen en mogen aanbieden als “privékliniek”.
Gelet op de afwezigheid van duidelijke regels heeft de patiënt op heden immers geen enkele zekerheid van de geleverde kwaliteit van de diensten.

In samenwerking met deskundigen werd daarom het BSPC-keurmerk gecreëerd. Dit keurmerk bevat de meest essentiële criteria waaraan een privékliniek moet voldoen teneinde de veiligheid van de patiënt te garanderen. Slechts wanneer hoge eisen worden gesteld inzake kwaliteit en infrastructuur kan het begrip “privékliniek” een positieve weerklank krijgen en zal de patiënt ervaren en ook begrijpen dat dit gepaard gaat met belangrijke investeringen die ook de aangerekende prestaties rechtvaardigen.

De vzw Belgian Society for Private Clinics zal in de toekomst dan ook blijven ijveren voor een kwaliteitsvolle en veilige behandeling van de patiënten in een degelijke infrastructuur, want veiligheid is een basisrecht!
 
Onze partners
 
Kiwa   Bruco Medical   BlooMedical    
 
Euromi   Heinen + Löwenstein        
 
 
 
  Made by Blont home | sitemap